32 336 Dierproeven

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 24 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering gaat inzetten op vermindering, vervanging en verfijning van dierproeven;

constaterende dat een verantwoordelijke minister al in 2002 heeft toegezegd dat het aantal apen in het Biomedical Primate Research Centre te Rijswijk zou worden teruggebracht;

constaterende dat het aantal apen zelfs fors is toegenomen, ondanks tal van beschikbare alternatieven en bevindingen dat proeven op apen niet representatief zijn voor de mens;

verzoekt de regering, de door haar gewenste vermindering, vervanging en verfijning met spoed door te voeren ten behoeve van de meer dan 1.400 Rijswijkse apen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven