32 336 Dierproeven

Nr. 105 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN WASSENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 94

Voorgesteld 21 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zeker na alle gedane beloften uit de afgelopen decennia, het BPRC (apenproefdiercentrum) in Rijswijk te sluiten en de plusminus 1.400 aapjes in samenwerking met dierenopvangorganisaties te herplaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Wassenberg

Naar boven