32 336 Dierproeven

Nr. 101 MOTIE VAN HET LID DE GROOT

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het beleid van verminderen, vervangen en verfijnen, ook wel het 3V-beleid, uitgaat van de dierproef als gouden standaard;

constaterende dat de dierproef slechts een beperkt model is voor de werking van medicijnen in de mens;

overwegende dat de ambitie zou moeten zijn om tot betere wetenschap te komen, bij voorkeur zonder dierproeven;

overwegende dat steeds meer nieuwe technieken worden ontwikkeld die kunnen dienen als model voor de werking van medicijnen in de mens;

verzoekt de regering, om samen met betrokkenen te werken aan een opvolger van het beleid van verminderen, vervangen en verfijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot

Naar boven