32 336 Dierproeven

Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN GRAUS

Voorgesteld 15 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op de website preclinical trials onderzoeksprotocollen kunnen worden geregistreerd om de toegankelijkheid van onderzoeksdata te verbeteren en zo onnodige dierproeven te voorkomen;

constaterende dat de website veel wordt bezocht, maar dat registraties achterblijven;

verzoekt de regering, om registratie op de website preclinical trials voorwaarde te laten zijn voor overheidssubsidie van onderzoek met proefdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Graus

Naar boven