32 336 Dierproeven

Nr. 10 BRIEF VAN DE BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2013

Hierbij doe ik u afschrift toekomen van een koninklijk besluit, nr. 13.000001 d.d. 7 januari 2013, houdende departementale herindeling met betrekking tot dierproeven1.

De minister-president, minister van Algemene Zaken, M. Rutte


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven