Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032334 nr. 4

32 334 Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Nr. 4 MEDEDELING

’s-Gravenhage, 17 juni 2010

Op 2 juni jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 25b, vierde lid jo derde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State (zgn. blanco advies) blijft openbaarmaking van dit advies achterwege.