32 321 Onderzoek naar de effecten van inburgering op participatie in het kader van de Onderzoek- en toekomstagenda 2010

Nr. 2 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE ALGEMENE COMMISSIE VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 september 2010

Hierbij bied ik u namens de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie aan het rapport «Inburgeren en participeren, een verslag van vier kwalitatieve casestudies naar de effecten van inburgering op participatie». 1

Dit rapport is het resultaat van het in het kader van de Onderzoek- en toekomstagenda 2010 en in opdracht van de Tweede Kamer door het Bureau B&A Consulting uitgevoerde onderzoek naar het effect van verschillende inburgeringstrajecten op participatie van inburgeraars in de Nederlandse samenleving.

De voorzitter van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie,

Van Gent


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven