Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232317 nr. 87

32 317 JBZ-Raad

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID RECOURT C.S.

Voorgesteld 29 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat strafrechtelijke samenwerking in Europa essentieel is voor de effectieve aanpak van (grensoverschrijdende) criminaliteit;

constaterende, dat het succes van de samenwerking met regelmaat dient te worden geëvalueerd en getoetst;

overwegende, dat dit met name geldt bij ingrijpende regelingen zoals het Europees arrestatiebevel (EAB) en het Europees onderzoeksbevel (EOB);

roept de regering op er bij de Europese Commissie op aan te dringen om periodiek de strafrechtelijke samenwerking te evalueren ter verkrijging van inzicht in de belasting van de justitiële autoriteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Van der Steur

Çörüz