Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232317 nr. 85

32 317 JBZ-Raad

Nr. 85 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 29 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op dit moment op Europees niveau onderhandeld wordt over het Europees onderzoeksbevel en andere Europese regelgeving ter bestrijding van criminaliteit;

overwegende, dat goede samenwerking in Europees verband op strafrechtelijk terrein bijdraagt aan het voorkomen en bestraffen van (grensoverschrijdende) criminaliteit;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat flexibiliteit bij de uitvoering van onderzoeksbevelen door middel van overleg of anderszins uitgangspunt wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Van der Steur

Recourt