Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232317 nr. 82

32 317 JBZ-Raad

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S.

Voorgesteld 29 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat strafrechtelijke samenwerking in Europa essentieel is voor de effectieve aanpak van (grensoverschrijdende) criminaliteit;

overwegende, dat de regering onderhandelingen voert over het Europees onderzoeksbevel;

geeft de regering daartoe te kennen dat:

  • het voor de werking van dit instrument van groot belang is dat het niet voor bagatelzaken wordt toegepast;

  • de eis van dubbele strafbaarheid bij de uitvoering dient te worden toegepast met betrekking tot dwangmiddelen;

  • ter bevordering van een efficiënte samenwerking de inschakeling van Eurojust dient te worden bevorderd waar dat meerwaarde heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Steur

Recourt

Çörüz