Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032317 nr. 8

32 317
JBZ-Raad

nr. 8
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2010

Tijdens het Algemeen Overleg op 20 januari 2010 (Kamerstuk 32 317, nr. 5) heeft mijn ambtsvoorgangster toegezegd de Kamer na de JBZ-Raad van februari 2010 te informeren over de besluitvorming van de JBZ-Raad over het centrale Schengen Informatie Systeem II (SIS II) project en de kosten van het nationale SIS II.

Beoogd was om tijdens de JBZ-Raad van februari een besluit te nemen over de uitgevoerde eerste mijlpaaltest van het centrale Schengen informatie Systeem (centrale SIS II). Dit besluit zou bepalend zijn voor de voortgang of stopzetting van het centrale SIS II project. De eerste mijlpaaltest is uitgevoerd in de periode van 21 tot en met 23 januari 2010. De eindresultaten van deze test waren echter ten tijde van de JBZ-Raad niet voorhanden, omdat de eindresultaten van de test niet eenduidig waren en verder moesten worden geanalyseerd. Daarom is in de JBZ-Raad van februari jl. geen besluit genomen over het centrale SIS II project.

Naar verwachting is de analyse voor de JBZ-Raad van 22–23 april 2010 afgerond.

Samen met overige lidstaten is van Nederlandse zijde verlangd alles in het werk te stellen om in de JBZ-Raad van april een besluit te kunnen nemen over de voortgang of stopzetting van het centrale SIS II project. Hierbij moeten de analyseresultaten tijdig beschikbaar zijn.

Het bovengenoemde besluit kan van invloed zijn op de kosten van het nationale SIS II project. De huidige kostenraming bedraagt € 20,9 miljoen.

Ik zal u na de JBZ-Raad van april informeren over de besluitvorming en de kosten van het nationale SIS II project.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E. M. H. Hirsch Ballin