Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132317 nr. 69

32 317 JBZ-Raad

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2011

De Algemene Commissie voor Immigratie en Asiel heeft mij gevraagd of de vertrouwelijkheid van de brief van de Benelux en Duitsland aan de Europese Commissie inzake het verlenen van tijdelijke verblijfsvergunningen door Italië (Kamerstuk 32 317, nr. 59), kon worden opgeheven.

Navraag bij de betrokken lidstaten leert dat zij akkoord gaan met het opheffen van de vertrouwelijkheid. De brief aan de Europese Commissie hoeft derhalve niet meer vertrouwelijk te worden behandeld1.

De minister voor Immigratie en Asiel a.i., I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.