Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032317 nr. 608

32 317 JBZ-Raad

Nr. 608 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 12 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de humanitaire situatie aan de Turks-Griekse grens en op de Griekse eilanden buitengewoon slecht is;

verzoekt de regering om:

  • samen met andere landen er bij de Griekse overheid op aan te dringen om de 2.500 kwetsbare alleenstaande kinderen op de Griekse eilanden naar het vasteland over te brengen;

  • te pleiten voor humane en beschermde opvang met mogelijke Nederlandse ondersteuning en een constructieve houding aan te nemen in gesprekken met de Europese Commissie over een structurele oplossing;

  • zich in te spannen om Griekenland onder coördinatie van de Europese Commissie meer te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Groothuizen

Van Toorenburg