32 317 JBZ-Raad

Nr. 585 MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 22 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om illegaliteit strafbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

Naar boven