32 317 JBZ-Raad

Nr. 583 MOTIE VAN DE LEDEN EMIEL VAN DIJK EN WILDERS

Voorgesteld 22 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit kabinet niets klaarspeelt als het gaat om de bestrijding van de massa-immigratie;

roept het kabinet op uitvoering te geven aan het volgende plan:

  • 1. verzoekt de regering, de grenzen te sluiten voor nieuwe gelukszoekers;

  • 2. verzoekt de regering, illegalen op te pakken en uit te zetten of zolang als nodig vast te zetten tot hun gedwongen uitzetting;

  • 3. verzoekt de regering, een nexit aan te kondigen;

  • 4. verzoekt de regering, ambassadeurs van onwillige landen uit te wijzen;

  • 5. verzoekt de regering, de landingsrechten van vliegmaatschappijen uit onwillige landen in te trekken;

  • 6. verzoekt de regering, om alle ontwikkelingshulp aan onwillige landen stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

Wilders

Naar boven