Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632317 nr. 431

32 317 JBZ-Raad

Nr. 431 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de mededeling van de Europese Commissie van 7 juni het voornemen wordt uitgesproken, deals te sluiten met derde landen met als doel het beperken van het aantal vluchtelingen dat de EU bereikt;

overwegende dat de Kamer vooraf kennis moet kunnen nemen van deals die tussen de Europese Unie en derde landen worden gesloten;

verzoekt de regering, onverwijld aan de Kamer te rapporteren indien er sprake is van een concreet voornemen tot het sluiten van een overeenkomst tussen de EU en een derde land in het kader van het Migration compact, en daarbij de exacte inhoud en juridische status van de overeenkomst te vermelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Sjoerdsma

Voordewind

Gesthuizen