Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332317 nr. 162

32 317 JBZ-Raad

Nr. 162 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris heeft gesteld dat in het opsporingsonderzoek aanwijzingen moeten zijn om te veronderstellen dat men in de richting van een asielzoeker moet zoeken en raadpleging van Eurodac geen «blind guess» mag zijn;

overwegende dat deze voorwaarde niet uitdrukkelijk staat vermeld in het officiële standpunt van de regering;

verzoekt de regering, deze voorwaarde alsnog aan de orde te stellen bij de onderhandelingen over Eurodac en derhalve te benadrukken dat Eurodac geen verkapt opsporingssysteem mag worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen