Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332317 nr. 160

32 317 JBZ-Raad

Nr. 160 MOTIE VAN HET LID SCHOUW

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van Eurodac wordt uitgebreid waardoor meer mensen toegang krijgen tot het databestand;

overwegende dat gezien de risico's van het opslaan van (biometrische) persoonsgegevens de bewaartermijn zo kort mogelijk dient te zijn;

overwegende dat onnodige gegevens zo snel mogelijk dienen te worden verwijderd uit het bestand;

roept de regering op, een verruiming van de bewaartermijnen zoals deze nu gelden in de Eurodac-verordeningen tegen te gaan en waar mogelijk deze termijnen te verkorten en over de inzet hiervoor te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw