Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332317 nr. 159

32 317 JBZ-Raad

Nr. 159 MOTIE VAN HET LID SCHOUW

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een evaluatie zal plaatsvinden van het Eurodac-voorstel;

overwegende dat privacydeskundigen en belangenorganisaties hun zorgen hebben geuit over de discriminerende en stigmatiserende effecten van het voorstel;

verzoekt de regering, bij de evaluatie en audits ook expliciet in te gaan op de effecten van het gebruik van Eurodac op de grondrechten, waaronder het verbod van discriminatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw