Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332317 nr. 158

32 317 JBZ-Raad

Nr. 158 MOTIE VAN HET LID SCHOUW

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat privacyautoriteiten zeer kritisch zijn in hun adviezen over het Eurodac-voorstel;

overwegende dat indien de regering afwijkt van deze adviezen, dit gemotiveerd moet gebeuren;

verzoekt de regering, over de afwijkingen van het advies te rapporteren in het JBZ-verslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw