Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132302 nr. 24

32 302 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen)

Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN DE BOER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 8 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat energiebesparende maatregelen in monumenten niet, dan wel niet gemakkelijk zijn toe te passen;

constaterende, dat de nieuwe systematiek van het woningwaarderingsstelsel meer uitgaat van energiebesparing en dat de toepassing hiervan gevolgen heeft voor de maximaal toegestane huurprijs voor monumenten;

overwegende, dat monumenten een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van de buurt en een positieve werking hebben bij het gevoel van continuïteit en van historisch besef;

verzoekt de regering om voorbereidingen te treffen om specifiek beleid te kunnen voeren met betrekking tot monumenten en deze desnoods uit het woningwaarderingsstelsel te halen;

spreekt uit dat reeds bij het opstellen van de Algemene Maatregel van Bestuur die de wet nader uitwerkt, rekening moet worden gehouden met de specifieke situatie rondom monumenten, zodat verhuurders – ondanks hun optimale poging om energie te besparen – deze woningen rendabel kunnen blijven verhuren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bochove

De Boer