Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132302 nr. 22

32 302 Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen)

Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN BOCHOVE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 8 maart 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IE wordt «1 januari 2013» telkens vervangen door: 1 januari 2014.

Toelichting

Om energiebesparende maatregelen mogelijk te maken is een ruime overgangstermijn nodig. Zeker wanneer door de economische situatie de kapitaalverstrekking moeilijker gaat en de rente oploopt. Een verruimde overgangstermijn komt ten goede aan het rendement voor de verhuurder, waarmee ze de investering moeten kunnen terugverdienen. Een ruime overgangstermijn draagt bij aan de bereid tot investeringen (in plaats van berusting en afschrijving van het bezit), zowel bij sociale verhuurders als bij particuliere verhuurders met een groot aandeel vooroorlogse woningen. Een ruimere overgangstermijn tussen invoeren van het nieuwe woningwaarderingsstelsel en het toepassen van dit stelsel op bestaande huurwoningen met een huur tot € 652,52 (de liberalisatiegrens) is daarom geboden.

Van Bochove