32 299 Ziekenhuiszorg

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2012

Hierbij informeer ik u over de in gang gezette onderzoeken door het Openbaar Ministerie (OM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van de kwestie van de plaatsing van tv-camera’s in het VUmc.

Het OM heeft mij medegedeeld dat het strafrechtelijk onderzoek dat is gestart naar aanleiding van de televisieopnames op de Spoedeisende Hulp van het VUmc momenteel in de afrondende fase verkeert.

De IGZ is het onderzoek gestopt omdat het over is gedragen aan het OM. Ook de IGZ wacht het onderzoek van het OM af.

Als de resultaten uit het onderzoek aanleiding geven tot een beleidsreactie zal ik de Kamer een brief toesturen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven