32 299 Ziekenhuiszorg

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2012

Naar aanleiding van het debat op 7 juni 2012 over tv-camera's in het VU medisch centrum (Handelingen II 2011/12, nr. 93, debat over tv-camera's in het VU medisch centrum) heb ik op 8 juni 2012 bijgevoegde brief van het College Bescherming Persoonsgegevens ontvangen.1

Ik acht het wenselijk deze informatie gezien het debat met u te delen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven