Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232299 nr. 12

32 299 Ziekenhuiszorg

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 7 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het oordeel van het College bescherming persoonsgegevens dat televisie- en filmopnames slechts wettig zijn indien vooraf weloverwogen toestemming is gevraagd aan patiënten en door hen is gegeven;

van mening dat in een spoedeisendezorgsituatie niet aan deze wettelijke vereiste kan worden voldaan;

verzoekt de regering, het filmen van spoedeisendezorgsituaties ten behoeve van televisie en film, zoals op de Spoedeisende Eerste Hulp en in ambulances te allen tijde onmogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten