Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032296 nr. 7

32 296 Toekomstverkenning jeugdzorg

Nr. 7 BRIEF VAN DE WERKGROEP TOEKOMSTVERKENNING JEUGDZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2010

De parlementaire werkgroep Toekomstverkenning jeugdzorg1 biedt u hierbij haar rapport «Jeugdzorg dichterbij» aan. Het rapport is opgesteld op basis van de op 18 november 2009 door de Kamer gegeven opdracht om een verkenning naar de toekomst van de jeugdzorg uit te voeren.

De voorzitter van de werkgroep,

Heijnen

De griffier van de werkgroep,

Teunissen


XNoot
1

Samenstelling:

Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Dibi, T. (GroenLinks), Langkamp M.C. (SP), Heijnen, P.M.M. (PvdA), (voorzitter), Toorenburg van, M.M. (CDA) en Mos de, R (PVV).