Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132289 nr. 11

32 289 Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB

Ontvangen 28 september 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I komt onderdeel LL te luiden:

LL

Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «of krachtens».

2. In het derde lid vervalt «of krachtens».

Toelichting

Dit amendement regelt dat wijzigingen van de regels voor de capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur ten aanzien van onder meer minimale niveaus van capaciteit en prioriteitscriteria geregeld (blijven) worden via het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur dat wordt voorgehangen bij de Kamer. De regering is voornemens baanvakken aan te wijzen waar, in afwijking van de nieuw op te stellen prioriteitscriteria, goederenvervoer voorrang krijgt boven reizigersvervoer. Subdelegatie van het aanwijzen van deze baanvakken door het op te nemen in een ministeriele regeling is in verband met de impact van deze besluiten onwenselijk.

Slob