32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 februari 2016

Naar aanleiding van een artikel van mevrouw Charlotte Lockefeer-Maas in het Liberaal Reveil welke ik heb bestudeerd, heb ik op het departement gevraagd naar informatie over motieven rondom het afbreken van een zwangerschap. De ambtenaren van VWS hebben navraag gedaan, en stuitten daarbij op een rapport uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht, getiteld «Besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap». Dit betreft het vierde project uit een reeks van vier die in opdracht van VWS door ZonMw worden uitgevoerd.

Dit rapport uit 2012 was mij onbekend. Door personele wisselingen is het ook onduidelijk of dit rapport aan het ministerie aangeboden is. Het raakt aan een belangrijk onderwerp van mijn beleidsterrein, namelijk een zorgvuldige uitvoering van zwangerschapsafbreking. Om die reden zend ik dit rapport nu onverwijld aan u toe1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven