Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 32279 nr. 56

Gepubliceerd op 10 juni 201332 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2013

Hierbij bied ik u het rapport aan van het Euro-Peristat project over de gezondheid en zorg aan zwangere vrouwen en hun baby’s in 2010 in Europa1. Dit rapport laat de verschillen en overeenkomsten zien tussen 29 Europese landen. Deze rapportage is eerder verschenen in 2003 (over 2000) en in 2008 (over 2004).

Ten opzichte van de rapportage over 2008 is de babysterfte, dat wil zeggen de overall sterfte van baby’s tijdens de zwangerschap en tot vier weken na de bevalling, in Nederland met 15% gedaald naar 9 per duizend geborenen. De sterfte vanaf 28 weken zwangerschap (de zogenaamde foetale sterfte) is met 33% afgenomen naar 2,9 per duizend geborenen. Nederland past daarmee goed in de trend die voor heel Europa geldt: de babysterfte neemt af, maar er blijven grote verschillen zichtbaar tussen landen. Nederland heeft een betere positie bereikt in de vergelijking met andere landen, maar Nederland bezet helaas nog geen toppositie. Een dergelijke grote sprong was ook nog niet te verwachten: de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte heeft in 2009 het advies «Een goed begin» uitgebracht en naar aanleiding van dit advies zijn de verbeteringen in de geboortezorg ter hand genomen. Een deel van de door de Stuurgroep aanbevolen acties zijn pas in 2010 in gang gezet. Wel is het zo dat in 2007 de 20-weken echo is geïntroduceerd. Ik vind het positief dat reeds in 2010 de eerste zichtbare verandering in de babysterfte zichtbaar is geworden, en ik verwacht dat de daling in een volgend rapport stevig zal hebben doorgezet.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl