32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DIJKSTRA

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat enkele jaren geleden de perinatale sterfte in Nederland behoorde tot de hoogste van Europa;

constaterende, dat de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte in het rapport «Een goed begin» drie bevallingsnormen voor acute verloskunde formuleert om de zorg rond zwangerschap en geboorte te optimaliseren en perinatale sterfte en morbiditeit terug te dringen;

van mening, dat bij de acute verloskundige zorg de beste kwaliteit en doelmatigheid centraal moeten staan;

verzoekt de regering de drie verloskundige bevallingsnormen onverkort in te voeren voor die ziekenhuizen waar de wettelijke bereikbaarheidsnorm geen knelpunt vormt en daarbij concentratie van acute complexe verloskundige zorg te stimuleren als dat het invoeren van deze normen mogelijk maakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Dijkstra

Naar boven