32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN ARIB

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een tekort aan foliumzuur een van de mogelijke oorzaken is voor spina bifida;

constaterende, dat de Kamer is geïnformeerd over de wijze waarop het gebruik van foliumzuur verbeterd kan worden;

constaterende, dat foliumzuurpreventie een van de weinige preconceptiemaatregelen is waarvan in de praktijk is aangetoond dat deze uitvoerbaar is en effect heeft;

overwegende, dat beroepsgroepen wel verantwoordelijk zijn voor individuele afhandeling van vragen over foliumzuur, maar niet verantwoordelijk zijn voor publieksvoorlichting en public health acties;

verzoekt de regering de 70%-doelstelling goed gebruik foliumzuur te handhaven, hier regie op te voeren en een plan van aanpak op te stellen en deze voor het zomerreces naar de Kamer sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Arib

Naar boven