32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij twintig ziekenhuizen de verloskundige zorg met sluiting bedreigd wordt;

overwegende, dat als gevolg van krimp en een tekort aan gynaecologen gekeken moet worden hoe verloskundige zorg ook in krimpgebieden goed geregeld kan worden;

overwegende, dat er op diverse plekken alternatieven voor sluiting zijn ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het «satellietmodel» van de Kring van Verloskundigen in Meppel;

van mening, dat dergelijke alternatieven gelijkwaardig aan een voornemen tot uitgewerkt verdienen te worden;

verzoekt de regering dergelijke alternatieven te ondersteunen en de dialoog te stimuleren om te bewerkstelligen dat het plan dat uiteindelijk gekozen wordt er een is dat op draagvlak bij de lokale bevolking kan rekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Kooiman

Naar boven