Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932279 nr. 132

32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 132 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2018

Tijdens het Algemeen Overleg Zwangerschap en geboorte van 29 november jongstleden heeft het Kamerlid Van Gerven (SP) gevraagd of het mogelijk is een Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) te vestigen voor de training en opleiding voor keuzehulpgesprekken en op het centrale informatiepunt. De reden voor deze vraag is dat deze activiteiten grotendeels al door een bepaalde marktpartij worden aangeboden. Ik heb dit juridisch laten toetsen.

Voor beide genoemde activiteiten geldt dat het overheidsopdrachten zijn. Deze overheidsopdrachten kunnen door verschillende partijen met voldoende kwaliteit worden uitgevoerd, waardoor ik ben gehouden deze partijen de mogelijkheid te bieden in te schrijven om de opdrachten uit te voeren. Daarnaast geldt dat een DAEB alleen gevestigd kan worden voor een dienst waarvoor sprake is van marktfalen. De genoemde diensten worden al op kwalitatief voldoende wijze door andere marktpartijen aangeboden, zodat er geen sprake is van marktfalen. Het vestigen van een DAEB is daarom niet van toepassing. Het verlenen van subsidie voor overheidsopdrachten is sowieso niet toegestaan.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis