Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732279 nr. 102

32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2016

Op 7 maart jl. heb ik u een business case gestuurd die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft opgesteld over de eigen betaling bij een poliklinische bevalling zonder indicatie (bijlage bij Kamerstuk 32 279, nr. 82). ZN pleit op basis daarvan voor het afschaffen van de eigen betaling1.

Het Zorginstituut Nederland plaatst kanttekeningen bij de business case, maar is tegelijkertijd van oordeel dat de eigen betaling zou moeten worden afgeschaft. Ook het College van Perinatale Zorg heeft zich op dat standpunt gesteld dat er zorginhoudelijke gronden voor afschaffing zijn.

Het Zorginstituut biedt echter geen actueel inzicht in de totale kosten van het afschaffen van de eigen bijdrage. En hoewel ik zeker oog heb voor de wens om de eigen betaling af te schaffen, kan ik pas een weloverwogen beslissing nemen als ik over deze informatie beschik. Dan zal ik de voors (zorginhoudelijk) en tegens (bevorderen gepast gebruik en kostenbeslag) afwegen.

In het kader van Zorgkeuzes in kaart is eerder berekend dat het om een te dekken bedrag zou gaan van 12.5 miljoen euro per jaar. Ik zal deze berekening (laten) actualiseren. Deze inschatting zal ik vervolgens betrekken bij de besluitvorming over wijzigingen in het basispakket per 2018 en de daarvoor geldende eigen betalingen. Zoals gebruikelijk wordt u hierover in het voorjaar geïnformeerd ter voorbereiding van het overleg over het pakket.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl