Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032267 nr. 2

32 267
Opvang zwerfjongeren 2009

nr. 2
LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 19 februari 2010

De commissie voor de Rijksuitgaven1, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport2 en de algemene commissie voor Jeugd en Gezin3 hebben over het rapport «Opvang zwerfjongeren 2009» van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 32 267, nr. 1) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Algemene Rekenkamer voorgelegd.

Deze vragen, alsmede de daarop bij brief van 19 februari 2010 gegeven antwoorden, zijn hieronder afgedrukt.

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,

Aptroot

De voorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Smeets

De voorzitter van de commissie voor Jeugd en Gezin,

Heijnen

De griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven,

Groen

1

Waar is momenteel nog onvoldoende zicht op de aanpak van zwerfjongerenproblematiek en zou volgens de Algemene Rekenkamer extra aandacht of onderzoek naar moeten komen?

Voor Opvang zwerfjongeren 2008 hebben we onderzoek gedaan naar de aanpak van de zwerfjongerenproblematiek per centrumgemeente. Toen bleek ongeveer één op de drie centrumgemeenten geen goed zicht te hebben op aard en/of omvang van de zwerfjongerenproblematiek. Voor het daaropvolgende rapport, Opvang zwerfjongeren 2009,hebben wij niet opnieuw systematisch onderzocht welke centrumgemeenten en provincies onderzoek doen dan wel hebben gedaan naar aard, omvang en aanpak van de zwerfjongerenproblematiek in hun verzorgingsgebied. In het rapport wijzen we erop dat centrumgemeenten zouden moeten onderzoeken of de voorzieningen voor zwerfjongeren in hun verzorgingsgebied in voldoende mate en tijdig beschikbaar zijn, en of deze aansluiten op de zorgvraag van de jongeren. Wij achten ook extra aandacht nodig voor de knelpunten die jongeren ervaren op het moment dat zij de provinciale jeugdzorg verlaten en aangewezen zijn op de maatschappelijke opvang. Deze problemen hebben wij al in ons eerste onderzoek naar zwerfjongeren (2002) gesignaleerd. Zij zijn sindsdien nog niet opgelost.

2

Wat kan het kabinet volgens de Algemene Rekenkamer meer doen om huisuitzetting van gezinnen te voorkomen?

Wij kunnen geen antwoord geven op deze vraag omdat ons onderzoek geen betrekking had op huisuitzetting van gezinnen en de achtergronden daarvan. Wij hebben in het onderzoek alleen melding gemaakt van een onderzoek van de Federatie Opvang naar dakloosheid na huisuitzetting.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Vlies, B.J. van der (SGP), Hoopen, J. ten (CDA), Weekers, F.H.H. (VVD), Blok, S.A. (VVD), Haersma Buma, S. van (CDA), Nerée tot Babberich, F.J.F.M. de (CDA), Vacature, (CDA), Aptroot, Ch.B. (VVD), voorzitter, Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Omtzigt, P.H. (CDA), Koşer Kaya, F. (D66), Dijck, A.P.C. van (PVV), Luijben, A.P.M. (SP), Gerven, H.P.J. Van (SP), Cramer, E.A. (CU), Kalma, P. (PvdA), Ouwehand, E. (PvdD), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Veen, E. Van der (PvdA), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Tang, P.J.G. (PvdA), Vos, M.L. (PvdA), ondervoorzitter, Bashir, F (SP) en Sap, J.C.M. (GL).

Plv. leden: Staaij, C.G. van der (SGP), Jonker, C.W.A. (CDA), Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD), Burg, B.I. van der (VVD), Vries, J.M. de (CDA), Hijum, Y.J. Van (CDA), Mastwijk, J.J. (CDA), Beek, W.I.I. van (VVD), Krom, P. de (VVD), Pater-van der Meer, M.L. de (CDA), Ham, B. van der (D66), Roon, R. de (PVV), Gerkens, A.M.V. (SP), Kant, A.C. (SP), Anker, E.W. (CU), Laaper-ter Steege, S.Th.M. (PvdA), Thieme, M.L. (PvdD), Irrgang, E. (SP), Vermeij, R. (PvdA), Vacature, (CDA), Linhard, P. (PvdA), Besselink, M. (PvdA), Depla, G.C.F.M. (PvdA), Roemer, E.G.M. (SP) en Vendrik, C.C.M. (GL).

XNoot
2

Samenstelling:

Leden: Vlies, B.J. van der (SGP), Willemse-van der Ploeg, A.A.M. (CDA), Vries, J.M. de (CDA), Kant, A.C. (SP), Ferrier, K.G. (CDA), ondervoorzitter, Joldersma, F. (CDA), Smilde, M.C.A. (CDA), Miltenburg, A. van (VVD), Smeets, P.E. (PvdA), voorzitter, Timmer, A.J. (PvdA), Schippers, E.I. (VVD), Koşer Kaya, F. (D66), Schermers, J.P. (CDA), Wolbert, A.G. (PvdA), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Gerven, H.P.J. Van (SP), Zijlstra, H. (VVD), Ouwehand, E. (PvdD), Leijten, R.M. (SP), Agema, M. (PVV), Veen, E. Van der (PvdA), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Sap, J.C.M. (GL), Roos-Consemulder, B. De (SP) en Harbers, M.G.J. (VVD).

Plv. leden: Staaij, C.G. van der (SGP), Uitslag, A.S. (CDA), Ormel, H.J. (CDA), Velzen, K. van (SP), Atsma, J.J. (CDA), Aasted Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA), Vietsch, C.A. (CDA), Verdonk, M.C.F. (Verdonk), Dijken, M.J. van (PvdA), Arib, K. (PvdA), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Ham, B. van der (D66), Omtzigt, P.H. (CDA), Vermeij, R. (PvdA), Heerts, A.J.M. (PvdA), Langkamp, M.C. (SP), Krom, P. de (VVD), Thieme, M.L. (PvdD), Luijben, A.P.M. (SP), Mos, R. De (PVV), Yücel, K (PvdA), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Halsema, F. (GL), Wit, J.M.A.M. de (SP) en Neppérus, H. (VVD).

XNoot
3

Samenstelling:

Leden: Voordewind, J.S. (CU), Sterk, W.R.C. (CDA), Çörüz, C. (CDA), Jonker, C.W.A. (CDA), Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA), Uitslag, A.S. (CDA), Toorenburg, M.M. van (CDA), Wolbert, A.G. (PvdA), Bouchibti, S. (PvdA), Heijnen, P.M.M. (PvdA), voorzitter, Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Dijken, M.J. van (PvdA), Langkamp, M.C. (SP), Gerkens, A.M.V. (SP), ondervoorzitter, Leijten, R.M. (SP), Vacature, (SP), Koşer Kaya, F. (D66), Ouwehand, E. (PvdD), Vlies, B.J. van der (SGP), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Miltenburg, A. van (VVD), Teeven, F. (VVD), Zijlstra, H. (VVD), Dibi, T. (GL) en Agema, M. (PVV).

Plv. leden: Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Omtzigt, P.H. (CDA), Pater-van der Meer, M.L. de (CDA), Biskop, J.J.G.M. (CDA), Dijk, J.J. van (CDA), Vries, J.M. de (CDA), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Timmer, A.J. (PvdA), Arib, K. (PvdA), Heerts, A.J.M. (PvdA), Eijsink, A.M.C. (PvdA), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Kant, A.C. (SP), Wit, J.M.A.M. de (SP), Karabulut, S. (SP), Ham, B. van der (D66), Vacature, (PvdD), Vacature, (SGP), Meeuwis, CLM (VVD), Burg, B.I. van der (VVD), Verdonk, M.C.F. (Verdonk), Schippers, E.I. (VVD), Azough, N. (GL) en Mos, R. De (PVV).