Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032267 nr. 1

32 267
Opvang zwerfjongeren 2009

nr. 1
BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2009

Hierbij bieden wij u aan het op 14 december 2009 door ons vastgestelde rapport Opvang Zwerfjongeren 2009.1

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling,

president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA,

secretaris


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.