32 266 Prijsvorming in de agro-nutriketen

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2010

Tijdens de hoorzittingen over prijsvorming in de agri-nutriketen van 11, 17 en 18 februari jl. is onder meer gesproken over het NMa-rapport «Prijsvorming in de agri- en foodsector» en de rol van de NMa in relatie tot de voedselsectoren. Ten aanzien van de aansluiting tussen de verkoopprijs van de groothandel en de inkoopprijs van de supermarkten alsmede de achtergrond van het hanteren van het gezinsinkomen bij de primaire producenten, bestaat bij de NMa de wens enige gebleken onduidelijkheid weg te nemen. In de bijlage treft u deze verduidelijking te uwer informatie aan.1

De minister van Economische Zaken

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven