Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332262 nr. 10

32 262 Instellen van de tijdelijke baten-lastendienst nieuwe VWA

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2013

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het jaarverslag 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan.1

In 2012 is de NVWA officieel van start gegaan. Bundeling van krachten van drie afzonderlijke fusiepartners heeft geleid tot één toezichthouder op de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, dierenwelzijn en natuurwetgeving.

Het jaarverslag gaat over de keuzes die de NVWA in 2012 heeft gemaakt om invulling te geven aan haar handhavingstaak en hoe dit per domein ten uitvoer is gebracht.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer