Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132261 nr. 22

32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2011

Bij de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn vragen en opmerkingen ingebracht die betrekking hebben op een tweetal voorgehangen ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur (Kamerstuk, 32 261, 21). Het betreft:

  • het ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten), en

  • het ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van physician assistant (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant).

Tot mijn spijt moet ik u berichten dat ik de antwoorden op de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. Het is mijn bedoeling de vragen in ieder geval voor het einde van het zomerreces van de Tweede Kamer te beantwoorden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers