Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032260 nr. 5

32 260
Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 6 januari 2010

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel R, wordt:

– «artikel 4.123» vervangen door «artikel 4:123»;

– «artikel 4.93» vervangen door «artikel 4:93»;

– «artikel 4.116» vervangen door «artikel 4:116».

II

In artikel I, onderdeel S, onder 2, wordt «Koninklijke boodschap van (   )» vervangen door «Koninklijke boodschap van 10 december 2009» en wordt «(Kamerstukken ...)» vervangen door: (Kamerstukken 32 260).

III

In artikel II, onderdeel A, wordt «inkomensvoorzieningnsnorm» vervangen door: inkomensvoorzieningsnorm.