Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132253 nr. 16

32 253 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ons binaire stelsel van hoger onderwijs terecht door alle partijen wordt onderschreven;

overwegende, dat een vergaande samenwerking tussen het hbo en het wo het risico in zich draagt dat deze binariteit in gevaar komt;

voorts overwegende, dat dit kabinet overweegt, het verschil in titulatuur tussen hbo en wo te doen vervagen;

verzoekt de regering om de binariteit strikt te handhaven, ook in de titulatuur, waarbij de mastertitel voorbehouden blijft aan het wo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema