Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132253 nr. 13

32 253 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN LUCAS EN DE ROUWE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat veel studenten een verkeerde studiekeuze maken en daardoor vertraging oplopen;

overwegende, dat in de strategische agenda hoger onderwijs het beleid rond matching van student en opleiding, naast selectie aan de poort, verder zal worden uitgewerkt;

voorts overwegende, dat het ondoenlijk is om straks met iedere aankomende student een matchingsgesprek te gaan voeren;

voorts overwegende, dat een motivatiebrief van aankomende studenten, waarin zij aangeven waarom zij voor de opleiding gekozen hebben, wat zij vinden van het type onderwijs dat wordt gegeven en het arbeidsmarktperspectief van de opleiding, de student dwingt goed na te denken over zijn keuze en de opleidingen een handvat geeft voor het voeren van gerichte matchingsgesprekken;

verzoekt de regering bij het uitwerken van de strategische agenda alle opleidingen de mogelijkheid te geven aankomende studenten bij hun aanmelding om een motivatiebrief te vragen op basis waarvan zij studenten kunnen uitnodigen voor een matchingsgesprek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

De Rouwe