Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132253 nr. 12

32 253 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 18 maart 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt: alsmede de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs aan te scherpen.

II

In artikel I vervalt onderdeel F.

III

In artikel I vervalt onderdeel J.

IV

Artikel IV komt te luiden:

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Toelichting

Met dit amendement vervalt de «harde-knip». Het is contraproductief om

studenten geen toegang te verlenen tot de masteropleiding, als zij slechts enkele studiepunten in de bachelorfase missen. Het is beter de toelating aan de instelling (c.q. opleiding) over te laten. Indien dit amendement wordt aangenomen vervalt in het opschrift de zinsnede «alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs».

Jasper van Dijk