Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132253 nr. 10

32 253 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DIJKGRAAF

Ontvangen 18 maart 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt in onderdeel D aan artikel 7.9b een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Artikel 7.57e, derde lid, is niet van toepassing op de selectie, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Met dit amendement maken de indieners het mogelijk dat de opleiding gebruik kan maken van de examencijfers bij de selectie. Eindexamencijfers hoger dan 7,5 blijken uit onderzoek de beste voorspellers van studiesucces. Voor specifieke opleidingen, zoals bijvoorbeeld technische opleidingen, blijken daarnaast de eindexamencijfers voor wis- en natuurkunde een belangrijke voorspellende waarde te hebben. De indieners willen instellingen daarom in de gelegenheid stellen deze cijfers te gebruiken bij de selectie.

Van der Ham

Dijkgraaf