32 246 Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 15 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de voorgenomen herindeling van Wervershoof, Andijk en Medemblik aan te houden;

verzoekt de regering samen met de betrokken en omliggende gemeenten nieuwe voorstellen te maken voor mogelijke herindelingen of verregaande vormen van samenwerking;

verzoekt de regering deze voorstellen voor te leggen aan de bevolking van de betrokken gemeenten;

verzoekt de regering deze nieuwe voorstellen opnieuw voor te leggen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Naar boven