Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132240 nr. 6

32 240 Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

32 241 Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht

Nr. 6 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN DE WETSVOORSTELLEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2011

Op 20 april 2011 is het kabinetsstandpunt inzake de drie controversieel verklaarde wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling aan uw Kamer kenbaar gemaakt (Kamerstukken II 2010/11, 28 750, nr. 23). Hierin is het voornemen tot intrekking van wetsvoorstel 32 240 en van wetsvoorstel 32 241 aangekondigd en toegelicht. Uit het Algemeen Overleg op 24 mei 2011 (kamerstuk 28 750, nr. 26) is gebleken dat de intrekking van de wetsvoorstellen in uw Kamer op brede steun kan rekenen. Het kabinet heeft dan ook besloten dat het bij koninklijke boodschap van 1 december 2009 ingediende voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (Kamerstukken 32 240) en het bij koninklijke boodschap van 1 december 2009 ingediende voorstel van wet houdende samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de grens tussen de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht (Kamerstukken 32 241) worden ingetrokken.

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik beide voorstellen van wet hierbij in.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner