Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032213-(R1903) nr. 24

32 213 (R1903) Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen)

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN BOCHOVE

Voorgesteld 14 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat actualisering en modernisering van het Statuut noodzakelijk zijn;

overwegende, dat de regering de Kamer een toekomstvisie op het Koninkrijk heeft toegezegd, waarin aandacht zal worden besteed aan een bredere Statuutwijziging;

verzoekt de regering de Kamer voor 1 januari 2011 in kennis te stellen van de visie op de toekomst van het Koninkrijk en daarin voorstellen te doen voor actualisering en modernisering van het Statuut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bochove