Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932201 nr. 97

32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Nr. 97 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S.

Voorgesteld 21 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het resultaat van de trilogen het mogelijk maakt dat lidstaten de visserij met de puls gaan verbieden;

verzoekt de regering, met andere lidstaten waar mogelijk afspraken te maken met als doel de toegang tot hun wateren te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

De Groot

Weverling

Dik-Faber

Bisschop

Moorlag