Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032201 nr. 9

32 201
Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

nr. 9
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Voorgesteld 17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland de Europese mededingingsregels strenger toepast dan andere Europese landen;

overwegende, dat de huidige Nederlandse regelgeving op het gebied van mededinging het behalen van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en een redelijke prijs voor vers gevangen vis en schaaldieren belemmert;

verzoekt de regering om op korte termijn onderzoek te doen naar de mogelijkheden en beperkingen van de huidige Nederlandse mededingingswetgeving om doelstellingen te bereiken op het gebied van duurzaamheid en een redelijke prijs voor vers gevangen vis en schaaldieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan

Jacobi