32 201
Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

nr. 5
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bijvangsten gemiddeld 9% tot 25% van de totale vangst uitmaken;

constaterende, dat de bijvangst vaak halfdood of dood wordt teruggegooid;

constaterende, dat bijvangst nu niet wordt meegeteld in de vangstquota en dat hierdoor de effectiviteit van het stellen van vangstquota sterk wordt verminderd;

verzoekt de regering bijvangsten verplicht te laten aanlanden en dus mee te tellen in de vangsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven